شریک خدمات کامل شما برای ساخت نمایشگاه ها، دکوراسیون های داخلی و غرفه ها

ما با بهره گیری از تخصص و تجربه و خلاقیت ،  مفاهیم نمایشگاه  را برای شرکت شما طراحی و اجرا می کنیم.
هدف ما این است که همیشه از طریق تجربه و  طرح های  خلاقانه ، آنچه را که شما نیاز دارید ، ارائه دهیم!

ما از اولین ایده خلاقانه تا پایان پروژه شما را همراهی می کنیم: و در کنار شما قرار داریم

چه بین المللی و چه ملی ، ما در جایی هستیم که شما حضور دارید.

با ما تماس بگیرید

نمایشگاههای بین المللی کلن

Anuga Foodtec به دلیل  پاندمی کرونا به آوریل 2022 موکول شده است و با یک نسخه ویژه برمی گردد Anuga FoodTec 2022  به ثورت ترکیبی نشان

نمایشگاه های تجاری فرانکفورت

تخریب سالن 5 اکنون در محوطه نمایشگاه فرانکفورت آغاز شده است. طبق نقشه های معمار مارتین شوئنمکرز ، سالن بین سالهای 1970 و 1972 ساخته شده

Toppars GmbH

خدمات کامل نمایشگاه

Max-Planck-Str. 16 - 52249 Eschweiler - Germany

8811 807 2403(0) 49+

8812 807 2403(0) 49+

1707 275 173(0) 49+

فارسی