مدیریت وب سایت

شرکت  Toppars GmbH

Oppener Str. 45 – 52146 Würselen – Deutschland

تلفن: 420566 2405(0) 49+
موبایل: 07 17 275 173 49+

info@toppars.com

مدیر ارشد اجرایی:

ناصر دعاجو

دادگاه ثبت نام: دادگاه منطقه ای آخن ثبت تجاری  HRB 23063

شماره شناسایی مالیات بر فروش طبق قانون مالیات بر فروش :

DE 325576664

مسئول محتوا مطابق با § 55. مطلق 2 RStV.:

ناصر دعاجو | شرکت  Toppars GmbH

سلب مسئولیت

محتوای صفحات ما با دقت فراوان ایجاد شد. با این حال ، ما هیچ مسئولیتی در قبال صحت ، کامل بودن و موضع بودن محتوا نداریم. ما همچنین هیچ مسئولیتی در رابطه با محتوای لینک های خارجی نمی پذیریم. اپراتورهای صفحات پیوند شده صرفاً مسئول محتوای خود هستند.

فارسی